Korting overdracht fosfaatrechten


korting overdracht fosfaatrechten

verkopen? Neem contact op voor meer informatie. Ook maakt de wet het mogelijk om fosfaatrechten te huren. Het aantal rechten is gebaseerd op het aantal melkkoeien en jongvee op peildatum De rechten zijn onderling tussen melkveehouders te verhandelen. Onze verwachting is dat wij de overige Overzichten Geregistreerde Fosfaatrechten (OGF in totaal een.600 de komende weken kunnen versturen. Melkveehouders met een fosfaatoverschot mogen dit plaatsen bij andere (akkerbouw)bedrijven binnen een straal van 20 kilometer. In het wetsvoorstel was de mogelijkheid opgenomen om varkens- en pluimveerechten te kunnen korten. Wilt u meer weten over fosfaatrechten of heeft uw bedrijf een fosfaatoverschot?

Fosfaatrechten melkvee - Frans Evers
Fosfaatrechten kopen of leasen: wat zijn
Kunnen we nog trots zijn op onze co peratie?
Wellnessresort de, waterlelie - Home Facebook

Om jongvee te houden in cat. De toekenning van fosfaatrechten geldt voor bedrijven die bestaan op het moment dat het wetsvoorstel in werking treedt. Bedrijven met een klein fosfaatoverschot worden beperkt gekort, tot ze grondgebonden zijn. Dit zal naar alle waarschijnlijk nog voor de zomer gebeuren. In het fosfaatrechtenstelsel was namelijk opgenomen dat er voor al het jongvee in cat.


Sitemap